Prodejní řád

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje hodinářského zboží mezi společností www.hodinkyextra.cz (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“)

Prodávající: Prodávajícím je společnost   www.hodinkyextra.cz, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 64339467 a  s DIČ CZ 64339467 , zabývající se prodejem hodinářského zboží a elektroniky. 

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


III. Otevírací doba

Prodejna na adrese Na Skalce 1829/15, 680 01, Boskovice (dále jen „Prodejna“):

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.hodinkyextra.cz:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

IV. Ceníky

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny pro internetový obchod. Ceníky platné pro Prodejnu jsou k dispozici v Prodejně.


V . Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.


VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně Prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu objednavky@hodinkyextra.cz) s textem:

 

„Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". a připojit datum a podpis.

 

 

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 

VII. Informace o produktech


Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.


VIII. Platební podmínky


platba v hotovosti při osobním převzetí zboží
na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

 

IX. Dodací podmínky


Osobní odběr (zdarma): Objednané zboží je možné vyzvednout v Prodejně po potvrzení objednávky.

Zasílání přepravní službou - Objednané zboží bude odesláno přepravní službou PPL. Podmínkou je objednávka přijatá do 17:00 hodin. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 3 dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Při nákupu zboží nad 2 000,- Kč a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající. Dopravné je ZDARMA.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@hodinkyextra.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 

X. Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

 

XI. Vrácení zboží

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.HodinkyExtra.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní, včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace v neporušeném obalu doporučeně nebo osobně na adresu sídla podávajícího. V případě, že obal bude znehodnocen, má prodávající nárok nepřijmout takové zboží zpět. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, popř. na e-mail objednavky@hodinkyextra.cz.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 14 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem.

 

XII. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2006 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 17.07.2012